Υπηρεσίες τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης

Στην METROLAB ΑΕ παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τα προϊόντα μας και συγκεκριμένα: Μελέτη αναγκών, πόρων και προτάσεις αγοράς, σχεδιασμός συστημάτων μέτρησης, εγκατάσταση, πιστοποίηση, εκπαίδευση, υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών, επισκευή, συντήρηση και βαθμονόμηση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών