Στην Metrolab αναζητούμε άμεσα δύο νέους συνεργάτες

Πτυχιούχο Βιολογίας, με ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα, με καλή γνώση Αγγλικών, άνεση στη χρήση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης, για να στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων.

Εργαστηριακή εμπειρία σε εφαρμογές μοριακής βιολογίας, κυτταροκαλλιεργειών και μικροσκοπίας, θα αξιολογηθεί θετικά.

Προσφέρουμε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, πακέτο παροχών, εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018, στην διεύθυνση  hr@metrolab.gr με θέμα “SALES-18A”

Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, τεχνικής κατεύθυνσης, με ευχάριστη προσωπικότητα, καλή γνώση Αγγλικών, άνεση στη χρήση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης, για να στελεχώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης (service).

Εμπειρία σε ανάλογη απασχόληση ή εργαστηριακή εμπειρία, θα αξιολογηθεί θετικά.

Προσφέρουμε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, πακέτο παροχών, εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018, στην διεύθυνση  hr@metrolab.gr με θέμα “SERVICE-18A”